Fetal Mərkəz NS Genetics klinikasında Riskli hamiləliyin muayinəsi və genetik diaqnostikası, Yüksək ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən ana bətnində dölün ayrıntılı ultrasəs və rəngli Doppler ...

Xəbərlər və bloq yazıları

Bizimlə əlaqə

BLOG

JOUBERT SİNDROMU haqqında bilmədiklərimiz

JOUBERT SİNDROMU haqqında bilmədiklərimiz

JOUBERT SİNDROMU haqqında bilmədiklərimiz
Joubert sindromu (JS); Bu, beyin sapı və beyincikdə həm struktur, həm də funksional qüsurlar səbəbindən baş verən autosomal resessiv genetik sindromdur.
Bu günə qədər Joubert Sindromu (JS) və ya Joubert Sindromu və əlaqəli xəstəliklərə (JSRD) səbəb olduğu bilinən 20-dən çox gen müəyyən edilmişdir.
Kliniki diaqnoz qoyulan halların təxminən 50%-nin bu genlərdəki resessiv mutasiyalardan qaynaqlandığı göstərilsə də, bütün halların molekulyar etiopatogenezi izah edilməmişdir.simptomlar
Klinik tapıntılar; Hipotoniya, neyromotor inkişafın ləngiməsi, trunkal ataksiya, ataksiya, tarazlığın və koordinasiyanın olmaması, inkişafın ləngiməsi, epizodik hiperpne-apne hücumları (yaşla yaxşılaşır), atipik göz hərəkətləri (okulomotor apraksiya) və oromotor nitq pozğunluqları.
Təsirə məruz qalan hallarda geniş alın, bucaqlı qaş quruluşu, yuxarı göz qapaqlarının aşağı salınması (ptoz) və üçbucaqlı ağız quruluşu kimi dismorfik tapıntılar müşahidə edilə bilər.
Radioloji tapıntılar; Serebellar vermis hipoplaziyası və beyin sapı malformasiyalarının səbəb olduğu Joubert Sindromuna xas olan "molar diş tapıntısı" klinik diaqnostikada vacibdir.
Müşaiyət olunan tapıntılar
Mərkəzi sinir sisteminin müxtəlif anomaliyaları, əlavə barmaqların və ya ayaq barmaqlarının olması (polidaktiliya), tor qişanın displaziyası, kistik böyrək xəstəlikləri, qaraciyərdə fibroz, hormonal pozğunluqlar və epilepsiya müşahidə edilə bilər.Diaqnoz
Kliniki diaqnoz xarakterik klinik əlamətlər molar diş tapıntıları ilə müşayiət olunduqda qoyulur. Diaqnoz Joubert Sindromu (JS) və ya Joubert Sindromu və əlaqəli xəstəliklərə (JSRD) səbəb olduğu bilinən genlərin molekulyar analizi ilə təsdiqlənir.
Müəyyən aralıqlarla göz müayinəsi, VEP/ERG testi, qaraciyər və böyrək funksiyası testləri müşayiət olunan tapıntılar baxımından tələb edilməlidir.
Kliniki tapıntılar eyni molekulyar etiopatogenezi olan hallarda fərqli ola bilər.
Retinal distrofiya, böyrək xəstəliyi, göz koloboması, oksipital ensefalosel, hepatik fibroz, polidaktiliya, ağız hamartoması və endokrin anomaliyalar kimi Joubert sindromunu müşayiət edən əlavə tapıntıların olması halında, Joubert sindromu və əlaqəli pozğunluqlar (JRSD) termini istifadə olunur.
Xəstəliyin tezliyi və proqnozu (xəstəliyin baş vermə tezliyi və gedişi)
diri doğulanlarda 1/80,000 – 1/100,000
Proqnoz serebellar vermisin qismən və ya tamamilə təsirlənməsindən asılı olaraq dəyişir. Şiddətli hipotoniya və inkişaf geriliyi olan xəstələrdə proqnoz pisdir.
Müalicə
Epilepsiya üçün tibbi dərman müalicəsi
Fiziki, peşə və nitq terapiyaları, həmçinin sensor inteqrasiya və su terapiyası tədqiqatları
Öyrənməyə dəstək terapiyaları
Nəfəs almada çətinliklər, düzgün nəfəs alma texnikasını öyrətmək
Qidalanma problemlərinin qarşısını almaq üçün köməkçi cihazların istifadəsi
Balans və koordinasiyanı yaxşılaşdıran məşqlər
Əzələ tonusunun azalmasının qarşısını almaq üçün ailəyə düzgün yerləşdirmənin öyrədilməsi
Əzələ gücünü artırmaq, xüsusilə baş və gövdə nəzarətini artırmaqe